Iný kraj, iný mrav :) Aké označenie má tradičná pondelková aktivita s vodou a korbáčom vo vašom regióne? #Kofola_

 
< >