Procesní inženýr (WCM Leader) - Mnichovo Hradiště

Výroba   •   Středočeský kraj

Do našeho týmu Kofoláků hledáme novou posilu plnou optimismu, nápadů a energie pro spolupráci na neustálém rozvoji naší společnosti.

Perex separator

Co u nás budeš dělat?

    Budeš optimalizovat výrobní i nevýrobní procesy, s cílem zvyšovat jejich efektivitu. Tvým nástrojem bude systém Lean Management. Naučíš se využití metod Word Class Manufacturing, Lean Management a další v praxi. Budeš pracovat s celosvětovými software řešeními jako je SAP, Microsoft Power BI, JIRA atd. Každý závod skupiny Kofola, i v zahraničí, má svého procesního inženýra a všichni dohromady tvoříte jeden tým.

Jak si Tě představujeme?

    Nezbytný je VŠ diplom v oboru strojírenství, elektro nebo chemie. Nástroje SPC, TPM, 5S, SMED, 6Sigma a KAIZEN Vám nejsou cizí. Důležitá je flexibilita, samostatnost, pečlivost a chuť učit se novým věcem. Budeš cestovat mezi závody, proto potřebuješ řidičský průkaz skupiny B.
  • Dosažené vzdělání: 6

Co pro Tebe máme my?

    Startovací odměna pro absolventa 30.000 Kč Jednorázová odměna pro studenta 5.000 Kč Příspěvek na stravování Občerstvení na pracovišti, dobroty z Kofoly Odměny za inovace Společné firemní akce Bezpečné, příjemné a čisté prostředí A spoustu dalšího ..............

Doplňující informace

  • Pracovní poměr: Práce na plný úvazek, Trainee program, Dohoda (brigáda)

V případě Tvého zájmu nám, prosím, zašli profesní životopis včetně motivačního dopisu prostřednictvím našeho formuláře.

Odpovědět na inzerát

Vložit přílohu
Maximální velikost souboru je 30 MB.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Kofola a.s., IČO: 27767680, Za Drahou 165/1, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: [email protected], resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.