Podívej fe, jak dopadlo miftrovftví fvěta v dominu!

 
< >