Řidič VZV - Stráž nad Ohří (Karlovarská Kornní)

Do našeho týmu Kofoláků hledáme novou posilu plnou optimismu, nápadů a energie k podílení se na neustálém rozvoji naší společnosti.

Perex separator

Co u nás budete dělat?

 • Nakládat a vykládat minerální vodu Korunní
 • Pracovat se čtečkou
 • Odvážet hotové výrobky z linky
 • Pracovat ve dvousměnném provozu

Co od Vás čekáme?

 • Praxi v řízení VZV

Co pro Vás máme my?

 • Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
 • Týden dovolené navíc
 • Stravenky
 • Příspěvek na dopravu (s bydlištěm již 5 km od nás)
 • Docházkový příspěvek
 • Pojištění zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Prodej produktů za zaměstnanecké ceny

Perex separator

V případě vašeho zájmu nám, prosím, zašlete profesní životopis včetně motivačního dopisu prostřednictvím našeho formuláře.

Julie Charvátová

Julie Charvátová

Personalistka a metodik ISO
724 827 552
[email protected]

Odpovědět na inzerát

Vložit přílohu
Maximální velikost souboru je 30 MB.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Kofola a.s., IČO: 27767680, Za Drahou 165/1, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: [email protected], resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Podobné pozice

Zástupce vedoucího směny - Stráž nad Ohří

Logistika,  Karlovarský kraj