Děkujeme vám...

Opravdu nás těší, že vidíte v Kofole silného partnera. Dokazují to stovky žádostí o partnerství a sponzoring, které nám měsíčně přistávají v emailu. Bohužel není v našich silách podpořit všechny projekty, i když by si to zasloužily. Předem proto děkujeme za pochopení v případě, že se zrovna váš projekt naší podpory nedočká.

Rádi podporujeme

Jsme Kofoláci - snažíme se na svět dívat neotřelým pohledem a umíme se nadchnout pro opravdu originální nebo netradiční akce a eventy.

Myslíme na životní prostředí a rádi podporujeme osvětové projekty s cílem chránit naši přírodu.

Fandíme zdravému životnímu stylu a máme radost, když vidíme, že děti i dospělí sportují, vzdělávají se a svůj volný čas využívají naplno. Takové projekty - zvláště v okolí našich výrobních závodů - nám dávají smysl a chceme je podporovat. Pokud podobný projekt chystáte, napište nám a možná právě vás podpoříme našimi nápoji.

Co byste měli vědět?

Respektujeme tzv. pamlskovou vyhlášku (282/2016 Sb.), která omezuje propagaci ochucených nealkoholických nápojů na školách (od mateřských až po střední), proto nemůžeme být partnery školních akcí, včetně maturitních plesů.

Napište nám!

Pokud s námi chcete spolupracovat, ozvěte se nám prostřednictvím tohoto formuláře, co přesně chystáte. Vaši žádost projdeme a do 14 dnů se vám ozveme.

Kontaktní formulář

Žádost

Vložit hlavní přílohu
Maximální velikost souboru je 30 MB.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Kofola a.s., IČO: 27767680, Za Drahou 165/1, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: [email protected], resp. jsou dostupné na: https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.