EKOfola

Extrémní sucho zasáhlo Rajeckou dolinu

26.07. 2022

Spolu s odborníky mapujeme dění na řeče Rajčance.

Extrémní sucho zasáhlo Rajeckou dolinu

Slovenský hydrometeorologický ústav každoročně vyhodnocuje stav sucha na Slovensku. Letošek je vyhlášen jako hydrologické sucho. To bohužel zapříčinilo úbytek vody v mnoha řekách – vyschlé koryto se nevyhlo ani řece Rajčance, která protéká Rajeckou dolinou.

„Situace, ke které došlo doslova ze dne na den v Rajecké dolině, nás velmi zasáhla. Spolu s hydrogeology, krajinářskými specialisty a dalšími odborníky jsme začali hned zjišťovat, co se v krajině odehrálo a jak můžeme řeče Rajčance pomoci,“ říká Jannis Samaras, šéf skupiny Kofola.  

Ve spolupráci s odborníky jsme zmapovali mnoho kilometrů řeky. „Sucho ovlivnilo Rajčanku hned na několika místech. Povrchová voda se vnořila do sedimentu a chybí v korytu řeky v pásu zhruba 1,5 km dlouhém u Rajecké Lesné. Stejným způsobem to vypadá například i pod obcí Čičmany. Co je ale dobrou zprávou, že v kontextu celého toku je stav řeky stále dobrý – od množství vody až po biodiverzitu. Pokud vydatně zaprší, tok (a s ním i život ve vodě) se opět obnoví,“ vysvětluje Miroslav Kubín, specialista na revitalizaci krajiny a obnovování přirozených funkcí vodních toků.

Sucho ovlivnilo i mělký monitorovací vrt, který máme v hloubce necelých 6 metrů a využíváme ho pro pravidelné analýzy. Hloubkové vrty, které jsou umístěné zhruba 100 m pod povrchem, nevykazují žádné kritické úbytky. „Přímá souvislost mezi hloubkovými vrty, ze kterých čerpáme pramenitou vodu pro výrobu nápojů, a povrchovou vodou, která trpí aktuálním suchem, není. Jde o vody s různým původem. Obraz krajiny je ale výsledkem všech činností, které se v ní odehrávají, a je nutná součinnost všech zainteresovaných stran. Rozhodli jsme se proto, že v nejbližších dnech snížíme spotřebu vody v rámci výroby na nezbytné minimum,“ říká Jannis Samaras. Obdobně Kofola motivuje i další společnost, která v regionu působí, a to Severoslovenské vodárny a kanalizace (SEVAK).

Celkovému stavu krajiny nepomáhá ani odlesňování nebo třeba nešetrné odčerpávání povrchových vod. „Diskuzi jsme proto zahájili i se starosty přilehlých obcí. Ti přislíbili apelovat na obyvatele Rajecké doliny, aby i oni v těchto extrémně teplých dnech šetřili s vodou a nevyužívali povrchové vody na obhospodařování svých pozemků. V otázce ochrany a záchrany přírody totiž společnými silami vždycky zmůžeme víc,“ uzavírá Jannis Samaras.

Už v minulosti jsme iniciovali obdobná setkání odborníků a místních a chystáme akční plán dílčích kroků, které by měly přispět k revitalizaci Rajecké doliny. Letos jsme zde založili výzkumnou stanici na sledování množství vody, která odtéká z krajiny po přibližovacích linkách. Na podzim pak chystáme i realizaci prvních vodozádržných opatření. Tak držme palce, ať už co nejdřív přijde vydatný déšť!