Byznys

Kofola hlásí meziročně lepší první kvartál a má nakročeno splnit celoroční cíle.

15.05. 2019

Letošní rok skupina Kofola odstartovala výborně a v prvním kvartálu tohoto roku navýšila všechny klíčové hospodářské ukazatele. Tržby skupiny stouply o 7,6 %, hodnota ukazatele EBITDA vzrostla o 12,2 %, provozní výsledek hospodaření o 9,9 %. Za pozitivním výsledkem stojí především růst na československém trhu ve strategických kanálech Gastro a Impuls a nadstandardní výkon v adriatickém regionu. V prvním kvartálu skupina Kofola prodala polskou společnost Hoop Polska, což jí umožňuje investovat čas a soustředit energii na rozvoj růstových trhů a aktivit.

Kofola hlásí meziročně lepší první kvartál  a má nakročeno splnit celoroční cíle.

Jannis Samaras, generální ředitel skupiny, k hospodářskému výsledku říká: „Máme skvělá čísla a to zejména díky našemu soustředění na rozvoj businessu v Gastru a Impulsu, jejichž podíl na celkových tržbách k naší spokojenosti neustále roste. Velmi nás potěšilo, že růstu všech klíčových ukazatelů jsme dosáhli i přes to, že v prvním kvartálu ve srovnání s loňským rokem panovalo horší počasí a navíc jeden z prodejních vrcholů, Velikonoce, letos připadl až na duben. Z výborného výsledku v prvním kvartálu soudíme, že máme dobře nakročeno splnit i celoroční cíle.“

Československý trh vygeneroval v prvním kvartálu výnosy meziročně vyšší o 4,1 %. V segmentu HoReCa Kofola v Československu v prvním kvartále zaznamenala rekordní tržní podíl, na Slovensku poprvé překonala hranici 40 % s výrazným přispěním čepované Kofoly. Mezi další důležité zprávy ze slovenského trhu patří vedle rostoucích tržeb i zahájení prodejů a spuštění marketingové kampaně pro přírodní minerální vodu Kláštorná Kalcia s vysokým obsahem vápníku a hořčíku.

Adriatický region opět přinesl pozitivní výsledek, když skupina na tomto trhu dosáhla dvojciferného růstu tržeb. Za růstem ve výši 12,5 % stojí především prodeje minerální vody Radenska, která tento rok oslaví úctyhodné 150leté výročí, ale také chorvatské minerální vody Lipički Studenac.

Oba výše zmiňované regiony, československý a adriatický, vygenerovaly 87,3 % celkových tržeb skupiny.

EBITDA skupiny vzrostla o 12 839 tis. Kč, což představuje nárůst o 12,2 %. Československý trh a adriatický region se dohromady mohou pyšnit ukazatelem EBITDA vyšším o 17,5 %, když se podařilo tento ukazatel zvýšit na 121 158 tis. Kč.

Vedle pozitivního hospodářského výsledku je další klíčovou zprávou prvního kvartálu skutečnost, že skupina Kofola v březnu dokončila prodej firmy Hoop Polska. Nově společnost Hoop Polska vlastní polská ZMB Capital vyrábějící vody Ustronianka. Součástí transakce byl výrobní závod v Kutně, práva k ochranným značkám, zaměstnanci i distribuční síť. Skupina Kofola tak poprvé reportuje své výsledky z pokračujícího byznysu, tj. bez započtení hospodaření společnosti HOOP Polska, která ale byla do 18. března 2019 součástí skupiny a konsolidována.

Na základě vynikajících výsledků roku 2018 představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko doporučilo valné hromadě, aby za rok 2018 schválila dividendu ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním, což představuje dividendový výnos 4,5 %. Valná hromada je svolána na 5. června 2019.

V tisících Kč

3M2019*

3M2018*

Změna 3M19*/18*

% Změna 3M19*/18*

Tržby

1 291 170

1 199 711

91 459

7,6%

Provozní zisk

-11 956

-13 275

1 319

9,9%

EBITDA

118 233

105 394

12 839

12,2%

* upraveno o jednorázové položky,
Pozn. uvedená čísla jsou z pokračujících činností, tj. bez Hoop Polska.