EKOfola

Kofola podpořila putovní výstavu Voda a civilizace

30.03. 2021

Covidu navzdory vyjíždí úspěšná výstava unikátních fotografií a informací z výzkumů českých vědců na další tour českými městy. V dubnu se zastaví na první štaci ve městě Mělník.

Kofola podpořila putovní výstavu Voda a civilizace

Putovní výstava Voda a civilizace zůstává i po změnách ve společnosti stále aktuální. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V dubnu zamíří do středočeského Mělníka. Návštěvníkům ukáže zdarma na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Začíst se budete moci do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů z Mělníka. V noci nasvícená expozice bude k vidění na náměstí Míru od 8. do 28. dubna 2021.

Voda a civilizace nabídne na šestadvaceti panelech různé pohledy na životodárnou tekutinu. Kurátor a spoluautor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech: „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

„I když byl loňský rok deštivější a letošní zima zatím přinesla slušnou sněhovou nadílku, a já jsem za to opravdu vděčný, i tak téměř čtvrtina území ČR z pohledu zásob podzemní vody stále hlásí sucho. Bohužel neexistuje žádný zázračný recept, který by problém sucha vyřešil jednou provždy. V jádru všech řešení ale stoprocentně stojí zdravá krajina, ve které nebudeme ztrácet desítky milionů tun půdy ročně kvůli erozím, zdravé lesy s vysokým podílem listnatých stromů nebo návrat k přírodě blízkým řekám, a také zdravá města, plná zeleně a využívající srážkové vody. Do adaptace naší krajiny i měst na změnu klimatu investujeme ročně miliardy korun a nebude tomu jinak ani v blízké budoucnosti. Jen v novém Operačním programu Životní prostředí počítáme minimálně s deseti miliardami korun, které chceme investovat do krajiny v průběhu následujících pěti let,“ říká Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Výstava, která se objeví nejprve v Mělníku, ale poté i v dalších českých městech chce upozornit na nevyčíslitelnou a nenahraditelnou hodnotu vody. „Výstava nastavuje zrcadlo celé naší společnosti a ukazuje, jak křehká je rovnováha mezi vodou a lidskou civilizací. Připomíná, jak je naše existence závislá na vodě, přitom problém jejího nedostatku v Česku si většina lidí vůbec ani nepřipouští, protože „voda z kohoutku většinou všem teče“. Mějme tedy při procházení výstavou oči i mysl otevřené a přemýšlejme. Právě v letošním roce si připomínáme i výročí 1100 let od zavraždění sv. Ludmily, jejíž životní cesta byla spojena i s tímto místem. Vzpomeňme tedy i na ni při času stráveném na výstavě a nezapomínejme, že bez vody to nepůjde, “ shrnuje RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy a předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR.

Fotografie, které budou na velkoformátových v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Generálním partnerem putovní výstavy Voda a civilizace je Skupina ČEZ. Podporovatelem výstavy se stala i rodinná společnost Kofola ČeskoSlovensko, která se na ochranu vodních zdrojů dlouhodobě zaměřuje. „Problematika kvality vod je celospolečenským a závažným tématem. V Kofole se intenzivně zabýváme jak žít a hospodařit v souladu s přírodou. Ochrana vody je pro nás hlavní téma. Na aktivitách, které realizujeme v Rajecké dolině, jsme se přesvědčili, že pokud se nezmění naše zemědělství a průmysl, bude všechna naše voda ohrožena. A když je ohrožena voda, je ohrožen veškerý život. Je třeba začít měnit přemýšlení každého z lidí, každého hospodáře, každé obce i celých regionů,“ uvádí Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola, a dodává: „Smekám před autory výstavy Voda a civilizace, která je skvělou ukázkou toho, jak lze složitou a komplexní problematiku pojmout poutavě a zaujmout tak širokou veřejnost.“

Další informace, ale i seznam putovních míst výstavy Voda a civilizace najdete na www.medialogue.cz.