Byznys

Kofole se v loňském roce dařilo. Provozní zisk EBITDA ve výši 1,125 miliardy korun překročil očekávání a vrátil se na úroveň před pandemií.

15.02. 2022

Pro posílení rozvojových aktivit zvažuje management firmy prodej téměř 5 % akcií

Kofole se v loňském roce dařilo. Provozní zisk EBITDA ve výši 1,125 miliardy korun překročil očekávání a vrátil se na úroveň před pandemií.

Skupina Kofola zvládla druhý rok výrazně ovlivněný pandemií Covid-19 s velmi dobrým ekonomickým výsledkem. I přes značná omezení na trhu, především v jeho první polovině, vzrostly tržby Skupiny meziročně o 7,5 % na výsledných 6,636 miliard korun.  Hodnota provozního zisku EBITDA za rok 2021 dosáhla podle předběžných hospodářských výsledků 1,125 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o téměř 100 milionů korun a překročení hranice odhadu, který byl v rozmezí 1,080 – 1,120 miliardy korun. Vzhledem k plánovaným investicím a novým rozvojovým aktivitám firmy Skupina zvažuje prodej 4,87 % akcií Kofoly, které momentálně drží dceřiná společnost RADENSKA.

„Máme za sebou druhý rok výrazně ovlivněný pandemií Covid-19, který se nám podařilo úspěšně zvládnout. V praxi to znamenalo opět flexibilně reagovat na situaci na trhu. Až do května byl důležitý gastronomický trh v Česku a na Slovensku zavřený, limitované byly také impulzní prodeje díky omezení v cestování. Využili jsme však zkušenosti z předchozího roku a naše aktivity přizpůsobili situaci. Byli jsme odvážní a úspěšní s novinkami, dobře připraveni na léto na domácích trzích i v Adriatickém regionu, kam se v létě vrátili turisté z celé Evropy. A dobře jsme hospodařili s nezbytnou nákladovou disciplínou,“ hodnotí úspěšný rok Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola. 

„V roce 2021 jsme počítali s celoročním růstem tržeb ve výši 5 % a ukazatelem čistého zadlužení ve vztahu k EBITDA pod 3,5. Jsme rádi, že veškeré cíle jsme překonali. Tržby rostly o 7,5 % a dosažený provozní zisk EBITDA ve výši 1,125 miliardy korun je nad horní hranicí posledního odhadu. Ukazatel čistého zadlužení jsme také s rezervou splnili, konečný výsledek je 3,1. Pro rok 2022 plánujeme provozní zisk EBITDA v rozmezí 1,080 – 1,200 miliardy korun a dvouciferný růst tržeb,“ doplňuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny Kofola.

Pro další investice do rozvoje zvažuje management prodej 4,87 % akcií Kofoly

Ani druhý covidový rok nezastavil rozvojové plány Kofoly do budoucna. V prosinci společnost oznámila, že se stane spolumajitelem slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví General Plastic, kde bude mít třetinový podíl. Transakce ještě podléhá schválení ze strany dotčených soutěžních úřadů. Tato akvizice souvisí s dlouhodobým cílem Kofoly v oblasti udržitelného podnikání s obaly, kde je její snahou dosažení cirkularity jak PET lahví a plechovek, tak i skleněných lahví.

„Nové menší projekty loni dostaly svou platformu v podobě Kofolího Inkubátoru. V něm budeme sdružovat projekty start-up charakteru a ty, které posilují udržitelnost našeho podnikání. Je to například Cirkulka, která vrací systém vratných skleněných lahví do obchodů, F.H. Prager se svými řemeslnými cidery nebo investice do esport týmu Brute, který se stal součástí SEMTEX REPUBLIC. A hledáme další projekty, které mají potenciál rozvíjet naše podnikání novými směry,“ říká Jannis Samaras.

Pro financování těchto nových rozvojových aktivit zajišťujících budoucí úspěch na trhu zvažuje management Kofoly využít prostředky z prodeje části akcií společnosti.  „Zvažujeme prodej až    1 084 851 akcií Kofoly, tj. 4,87 % základního kapitálu Kofoly, držených naší dceřinou společností RADENSKA d.o.o. Rozhodnutí o takovém prodeji a jeho načasování zatím nebylo přijato. V případě realizace prodeje by byl výtěžek použít na financování růstových příležitostí a pro další skupinové účely,“ popisuje finanční ředitel Martin Pisklák.