EKOfola

Spoločnosť Kofola spúšťa plnenie nápojov do 100 % rPET vyrobeného iba zo slovenských zálohovaných fliaš

23.03. 2023

Z fľaše do fľaše, z plechovky do plechovky. Tento hlavný cieľ, prečo Slovensko v roku 2022 zaviedlo zálohový systém na jednorazové nápojové obaly, sa podarilo medzi prvými naplniť spoločnosti Kofola. V týchto dňoch spustila vo svojom výrobnom závode v Kláštore pod Znievom plnenie minerálnej vody Kláštorná Kalcia do fliaš vyrobených iba z recyklovaných PET fliaš zo slovenského zálohového systému a stáva sa tak u nás pionierom v uzavretí cirkularity svojich obalov.

Spoločnosť Kofola spúšťa plnenie nápojov do 100 % rPET vyrobeného iba zo slovenských zálohovaných fliaš

„Jednou z hodnôt značky Kláštorná Kalcia, ale aj celej Skupiny Kofola je udržateľnosť, preto sme využili prvú príležitosť na uplatnenie opcie na odkúpenie PET obalov zo slovenského DRS. Sme radi, že sa tak posúvame v ekológii na ďalší stupeň,“ hovorí Jannis Samaras, generálny riaditeľ Skupiny Kofola. Spoločnosť odkupuje PET fľaše v modrej farbe, zelenej aj čírej a spracovaný materiál bude postupne využívať do obalov svojich nápojov. Minerálna voda Kláštorná Kalcia, ktorá sa doteraz plnila do 100 % rPET fliaš z číreho recyklovaného materiálu pochádzajúceho z celej Európy, sa teraz v marci 2023 stala prvou značkou plnenou do rPET vyrobeného iba z modrých PET fliaš pochádzajúcich zo slovenského zálohového systému. Vďaka tomu začala napĺňať svoj záväzok v oblasti cirkularity obalov na regionálnej úrovni.

„Pre Správcu je prioritou, aby bol vyzbieraný materiál v zálohovom systéme využitý v súlade s cirkulárnou ekonomikou a využil sa opakovane na výrobu toho istého produktu, čím sa zabezpečí uzatvorenie materiálového kruhu a šetria sa prírodné zdroje. Sme radi, že výrobcovia nápojov túto možnosť využívajú a že v takej krátkej dobe už uvidíme na pultoch prvé obaly od nápojov v obaloch z materiálu, ktorý sme za rok fungovania vyzbierali v slovenskom zálohovom systéme,“ hodnotí krok Kofoly generálny riaditeľ Správcu zálohového systému, Marián Áč.

Fľaše z recyklovaného PETu patria k tým najekologickejším

„Aj keď je PET materiál často vnímaný negatívne, patrí k jednému z najlepšie spracovateľných obalových materiálov. Pri výrobe rPETu v našich výrobných závodoch navyše vzniká o 92 % menšia uhlíková stopa ako pri výrobe panenského PET, teda z primárnej suroviny, z ropy,“ hovorí Jan Daňsa, country manager spoločnosti ALPLA, výrobcu a dodávateľa obalových materiálov aj pre spoločnosť Kofola.

Materiál rPET sa štandardne vyrába z PET fliaš vytriedených v žltých kontajneroch. Prázdne PET fľaše sa umyjú, odstránia sa z nich iné typy plastu použité na uzávery, etikety, narežú sa na malé vločky, opäť prejdú niekoľkonásobným praním, umývaním, roztavia sa a vytvorí sa z nich granulát na výrobu nových produktov. Ak sa materiál plánuje použiť na balenie potravín, musí spĺňať EFSA (European Food Safety Authority) certifikáciu, pri ktorej najmenej 95 % PET materiálu na vstupe musí pochádzať z potravinárskych produktov. „Vďaka zálohovému systému na Slovensku sa k nám dostanú iba obaly z nápojov, čiže vzniká menej odpadu pri jeho pretriedení a materiál je navyše čistejší ako z bežného separovaného odpadu pre domácnosti,“ dodáva Jan Daňsa.

Cirkularita je základ

Skupina Kofola sa dlhodobo drží filozofie, že najlepší obal je žiadny obal, preto pri všetkých nápojoch a príležitostiach, kde je to možné, ponúka nápoje aj v čapovanej verzii. Pre individuálnu spotrebu však preferuje obaly, ktoré sú opakovane naplniteľné, alebo sa z nich môžu stať nové obaly.

„Sme veľmi radi, že Slovensku sa podarilo za necelý rok od plného spustenia zálohového systému motivovať obchodníkov aj spotrebiteľov zapojiť sa do systému naplno a pomôcť tak aj k cirkularite jednorazových obalov. Zálohovanie aktívne podporujeme aj v Českej republike a spolu s českou Iniciativou pro zálohování budeme na úspešnom príklade zo Slovenska vysvetľovať, prečo je aj v Česku s vysokou úspešnosťou separovania odpadov z obalov potrebné,“ dopĺňa Jannis Samaras.