EKOfola

UGO sníží spotřebu plastu o minimálně 15 tun

20.06. 2018

UGO přijalo výzvu Ministerstva životního prostředí a podepsalo dohodu zavazující společnost k omezení jednorázového (především plastového) nádobí ve svých Freshbarech a Salateriích. Postupně bude nabízet zákazníkům alternativy k jednorázovým obalům, a kde to nebude možné, tak bude vybírat takové, které jsou snadno recyklovatelné a rozložitelné. Ke konci roku 2020 by chtělo objem jednorázových plastů snížit o 15 tun.

UGO sníží spotřebu plastu o minimálně 15 tun

„Jak my, tak naši zákazníci si uvědomujeme důležitost ochrany životního prostředí, a proto už více než rok pracujeme na omezení jednorázových obalů v našich provozech, jejichž spotřeba nás tíží nejvíce. Dohoda s Ministerstvem životního prostředí je tak pro nás formálně daným závazkem, dalším krokem našich snah, spíše než že by byla důvodem této změny. V dohodě veřejně deklarujeme, k jakým opatřením jsme se zavázali a budeme rádi, když nás v jejich plnění budou naši zákazníci podporovat a pomáhat nám,” vysvětluje Marek Farník, zakladatel UGO.

V dohodě s Ministerstvem životního prostředí se z konkrétních opatření UGO zavázalo:

  • využívat sklenice místo kelímků v Salateriích, které to umožňují (tedy ty, které nejsou ve Food Courtech se společným sběrem odpadu)
  • omezit využívání plastových talířů v Salateriích, které dosud nevyužívají běžné nádobí,
  • nabídnout zákazníkům na odnos speciální nádoby (omyvatelné krabice na saláty, odnosové kelímky/sklenice pro opakované použití apod.),
  • zrevidovat využití dalších využívaných nádob a nosičů a omezit je, případně je nahradit těmi nejméně zatěžujícími pro životní prostředí

Výsledkem by mělo být to, že UGO ušetří do roku 2020 minimálně 15 tun plastového odpadu, který díky novým opatřením a součinnosti zákazníků vůbec nevznikne. “Nechceme nahrazovat jedny jednorázové obaly jinými, chceme se jich především zbavovat, kde to jde, odlehčit přírodě. A proto budeme potřebovat zákazníky, kteří smýšlí stejně a pomohou nám s tím. My se postaráme o to, aby, když jíte nebo pijete u nás, nebyl potřeba žádný jednorázový obal. Nejekologičtějším řešením pro odnos jídla a pití jsou znovupoužitelné nádoby, které si zákazníci nosí s sebou a doufáme, že jich v našich provozovnách budeme vídat co nejvíce,” dodává Marek Farník.

Aktuálně UGO řeší změnu rozložení provozoven tak, aby byl na přípravném pultu prostor pro nádobí zákazníků. To je možné díky součinnosti Ministerstva životního prostředí a Hygienické stanice, které nyní jasně stanovily, jak je možné donesené nádoby používat v tzv. čisté zóně provozovny. To nebylo dosud z hygienických důvodů možné a UGO je vděčné za nově nastavená konkrétní pravidla, která dosud chyběla a deklaraci velmi vítá.

Poté UGO spustí prodej ekologických nádob na saláty a smoothie. Další opatření jsou v plánu na rok 2019 a UGO o nich bude informovat.