Značky

Vyjádření k testu balených vod prezentovanému v pořadu A DOST! a ke kvalitě pramenité a kojenecké vody Rajec

28.08. 2020

Rádi bychom vás ubezpečili, že pramenitá i kojenecká voda Rajec splňují ta nejpřísnější kritéria na balené pramenité vody a že o jejich zdroje dlouhodobě pečujeme.

Vyjádření k testu balených vod prezentovanému v pořadu A DOST! a ke kvalitě pramenité a kojenecké vody Rajec

Kofola ČeskoSlovensko bedlivě dohlíží na kvalitu svých produktů a jakékoliv odchylky bere opravdu vážně. Průběžně testujeme naše zdroje pramenité vody Rajec u akreditovaných českých i slovenských laboratoří a sledujeme všechny požadované parametry dle platné legislativy. Po dobu 16 let, co Rajec vyrábíme, jsme nezaznamenali žádné nadlimitní hodnoty cizorodých látek. Zdravotní nezávadnost našich produktů každoročně potvrzuje kontrola Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví se sídlem v Žilině, nezávadnost pramenité a kojenecké vody stvrdil i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

Naměřené hodnoty cizorodých látek prezentované v obou dílech odvysílaného pořadu A DOST! redaktora Jana Tuny se pohybují na hranici detekovatelnosti a nepřekračují přípustné normy stanovené slovenskou a českou legislativou. České normy pro balené pramenité vody jsou přitom výrazně přísnější než evropské standardy a několikanásobně nižší než normy pro běžnou pitnou vodu a přírodní minerální vody a nepředstavují žádné zdravotní riziko.

Na základě zjištění pořadu A DOST! jsme okamžitě nechali znovu proměřit oba uvedené produkty (Rajec pramenitá voda nesycená a Rajec kojenecká voda) na obsah nebo přítomnost pesticidů ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. U obou předložených vzorků jsou požadavky legislativy dodrženy. Protokol o výsledcích přikládáme.

Za celý tým společnosti Kofola ČeskoSlovensko
RNDr. Petr Pravda
Ředitel oddělení vývoje a kvality