EKOfola

Zaměstnanci Ondrášovky vysadili v blízkosti Moravského Berouna les odolný vůči suchu i kůrovci

27.04. 2021

Zaměstnanci Ondrášovky za pomoci kolegů ze společnosti Kofola, pod kterou tento závod od loňského roku patří, zalesnili během víkendu pozemek o rozloze 2,13 hektaru v oblasti pod Kočičím vrchem u Moravského Berouna. Kombinace 1.500 kusů sazenic listnatých stromů a speciální úpravy terénu vytváří les, který bude přirozeně zadržovat vodu a je odolný vůči kůrovci. Navíc na místě vzniklo nové posezení pod třímetrovou lípou pro ty, kdo využijí místní stezku pro procházku. Jde o první krok v dlouhodobém projektu Kofoly zaměřeném na péči a ochranu krajiny v okolí výrobního závodu Ondrášovky.

Zaměstnanci Ondrášovky vysadili v blízkosti Moravského  Berouna les odolný vůči suchu i kůrovci

Zaměstnanci začali vlastními silami osazovat plochy, které byly převážně kvůli napadení kůrovcem, vykáceny. „Učíme se, jak nejlépe ke krajině přistupovat, abychom byli z dlouhodobého hlediska prospěšní. Našli jsme způsob výsadby lesa, který je šetrný k přírodě, a pomůže mu v přirozené obnově. Stejně budeme pokračovat na dalších plochách v regionu,“ popsal okolnosti výsadby majitel společnosti Kofola Jannis Samaras a dodal:„Chceme si vytvářet pouto k místům, kde působíme s našimi výrobními závody. Do našich aktivit zapojujeme naše zaměstnance a spolupracujeme také s místními. Jsem proto rád, že se akce zúčastnil také pan místostarosta Moravského Berouna.“

„Těší mě, že jsem se jako zástupce Moravského Berouna mohl aktivně zúčastnit výsadby tohoto nového lesa, který pomůže místní přírodě a bude spolu s novým posezením sloužit občanům našeho města i nedalekého Ondrášova,“ řekl na místě Rostislav Hrdlička, místostarosta Moravského Berouna.

Řešení pro Ondrášovku připravila společnost Aquainova. Ta se specializuje na zadržování vody v krajině a hospodaření s lesem v souladu s přírodou. „Vracíme se k selskému rozumu, ale využíváme přitom vědecké metody. Přesně modelujeme terén, počítáme kudy voda teče a ve kterém místě ji zadržet, aby výsledek byl co nejlepší. Rekultivujeme nepotřebné přibližovací linky po těžbě dřeva nebo hloubíme soustavy tůněk,“ říká k sadbě zakladatel společnosti Miroslav Kubín.

Severní Morava a Slezsko patří mezi oblasti silně postižené kůrovcem. Tento les tak může sloužit i jako inspirace pro další lokality v regionu, kde se plánuje výsadba. „Vysazeno bylo 1.500 sazenic buku, dubu, lípy a třešně ptačí. Na pozemku také zůstanou zachovány původní stromky javorů, buků, dubů nebo bříz. Namísto po desetiletí vysazovaných „plantáží“ tak vznikne přirozený les. Dominantou místa bude lípa srdčitá s novým posezením. Ta byla do země vysazena již jako vzrostlý, třímetrový strom. Doufáme, že jednou oslaví svých sto let a kolem ní bude zdravý les,“ doplňuje Kateřina Ceralová, manažerka značky Ondrášovka.

Ondrášovka, jejíž kořeny sahají až do roku 1260, kdy blahodárné účinky pramene vyzdvihl Zdeslav ze Šternberka, se stala členem skupiny Kofola v roce 2020. S nákupem Ondrášovky Kofola získala také pozemky, které chce obnovovat. S podobnými projekty má již rozsáhlé zkušenosti. Vloni se Kofole například podařilo certifikovat Rajeckou dolinu, odkud pochází

její pramenitá voda Rajec, jako BIO lokalitu pro volný sběr bylin. „Dali jsme dohromady starosty, zemědělce, lesníky i drobné pěstitele a společně jsme se zavázali k ohleduplnému přístupu ke krajině. Odborníci z naší společnosti LEROS se pak pustili do pěstování, ručního sběru a výkupu bylin, které používáme při výrobě našich nápojů,“ říká k pilotnímu projektu, který chce Kofola rozvinout i v dalších lokalitách, Jannis Samaras.