Byznys

Dividenda/vypořádací podíl za rok 2018

05.06. 2019

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) konaná dne 5. června 2019 rozhodla, že výplata podílu na hospodářském výsledku Společnosti za rok 2018 bude zcela pokryta vlastními zdroji z Distribučního fondu, který byl vytvořen při snížení základního kapitálu v loňském roce. Celková výše vypláceného podílu je 300.941.298 Kč (dále jen „dividenda“).

Dividenda/vypořádací podíl za rok 2018

Dividenda k rozdělení mezi akcionáře Společnosti tak činí 13,50 Kč na jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. květen 2019.

Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00.

Dividenda bude vyplácena pouze bezhotovostně. Pro její výplatu je zapotřebí vyplnit žádost o výplatu dividendy a čestné prohlášení potvrzující nabytí jednotlivé akcie za cenu nejméně 100 Kč. Výplata dividendy poté nepodléhá srážkové dani. Čestné prohlášení je nutno doručit současně s žádostí o výplatu dividendy.

Veškeré originály dokladů k výplatě je zapotřebí zaslat na doručovací adresu:

Česká spořitelna, a.s. – centrála v Praze
8430 Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13b
14000 Praha 4

Více informací a vzor žádosti najdete na stránce http://investor.kofola.cz/investor/dividendy.

Dividenda bude splatná od 5. 7. 2019 do 5. 7. 2022