Byznys

Nápojářské společnosti Kofola a Mattoni 1873 vstoupily do společnosti General Plastic koupí třetinových podílů

17.05. 2023

Jde o další vykročení tuzemských výrobců nealko nápojů směrem k cirkulární ekonomice a efektivnímu nakládání s obaly

Nápojářské společnosti Kofola a Mattoni 1873 vstoupily do společnosti General Plastic koupí třetinových podílů

Společnosti Mattoni 1873 a. s. a Kofola a. s. včera podepsaly dodatek ke smlouvě se společností GP Alliance, s.r.o. o koupi třetinových akciových podílů ve společnosti General Plastic, a. s. Ta je slovenským výrobcem horkoprané PET vločky a PET preforem, z nichž se vyrábějí PET lahve. Díky tomu získají nápojáři možnost efektivně zavádět principy cirkulární ekonomiky do svého podnikání. Zbývající třetina akcií zůstává původnímu majiteli, tedy skupině GP Alliance podnikatele Jána Sabola.

Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko ke koupi třetinového podílu uvádí: "Náš majetkový vstup do General Plastic je logickým krokem směrem k naplnění závazků v oblasti užití recyklátu z PET lahví (rPET), a zároveň je součástí našeho udržitelného přístupu v oblasti obalů.“

Alessandro Pasquale, výkonný prezident skupiny Mattoni 1873, ho doplňuje: „V době oznamování našeho záměru vstoupit do společnosti General Plastic, a. s., finišovalo Slovensko přípravy spuštění plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. Dnes, v květnu 2023, výsledky slovenského zálohování přesahují očekávání a zároveň české ministerstvo životního prostředí představilo první návrh zálohového systému pro Česko. To vše jsou skvělé zprávy pro nápojový průmysl, který začíná reálně využívat příležitost stát se plně cirkulárním, k čemuž mu pomohou i podobné akvizice.“

Transakci zprvu posuzovaly antimonopolní úřady na Slovensku, ale i v Česku. „Po hloubkových konzultacích s příslušnými úřady jsme však dospěli k závěru, že transakce nepodléhá jejich souhlasu. Aktuálně jsou splněny podmínky pro vypořádání transakce,” vysvětluje Robert Spišák z GP Alliance.

Všechny strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Den uzavření smluvního dodatku, tedy úterý 16. května, považují strany za den završení transakce, která se tak stala účinnou a byla vypořádána. 

Společnost General Plastic je jedním z lídrů v oblasti recyklace plastů na domácím trhu. Má dvě zařízení na opětovné použití plastových lahví. V Kolárově je čistí a mele na malé vločky. V Senici z granulátu vyrábí předlisky pro vyfukování samotných plastových lahví podle individuálních potřeb jednotlivých nápojářů.

Všichni tři významní výrobci nápojů a spolupodílníci společnosti se rozhodli už i zainvestovat do výroby General Plastic. „Doposud jsme byli schopni plastové lahve rozemlít na prvotní recyklační produkt - vločky. Díky nové investici už dokážeme vyrábět i finální recyklovaný granulát, který se používá k výrobě nových PET lahví. Investice za několik miliónů eur čeká
nyní na kolaudaci," vysvětluje Robert Spišák.

Díky společné investici zvládnou nápojáři zastat celý proces recyklace PET lahví – od jejich
sběru až po výrobu nových recyklovaných lahví. „Jsem rád, že General Plastic tak pomůže
naplňovat nejen slovenské, ale i české závazky v recyklaci plastů, před které nás staví
nařízení EU,“ uzavírá Daniel Buryš.