EKOfola

Naše kroky na ochranu vodních zdrojů

02.10. 2020

Dlouhodobě pečujeme o kvalitu našich vodních zdrojů. V posledních letech jsme se zasadili zvláště o rozkvět Rajecké doliny, odkud pochází naše pramenitá voda Rajec. Plány máme i v dalších regionech.

Naše kroky na ochranu vodních zdrojů

Naše podnikání je zcela závislé na kvalitních vodních zdrojích. Chráníme je proto aktivně před znečištěním – a to s vysokým nasazením a dalece nad rámec zákonných požadavků. Usilujeme o uchování vody v přírodě, abychom pomohli předcházet suchu, a vytrvale snižujeme množství vody potřebné na litr vyrobeného nápoje. Zvláštní péči věnujeme zdrojům našich pramenitých a minerálních vod, mezi které patří Rajec, Radenska, Kláštorná Kalcia, Studenac, Ondrášovka a Korunní.

Proměna Rajecké doliny ilustruje náš komplexní přístup k udržitelnosti
Zdrojem naší pramenité vody Rajec je Rajecká dolina. Na kvalitě této vody nám odjakživa záleží, zdravotní nezávadnost našich produktů je pro nás na prvním místě. I z toho důvodu nepřetržitě kontrolujeme kvalitu vody v našem závodě a necháváme si pravidelně zpracovávat kvalifikované testy u certifikovaných laboratoří – a to nejen na Slovensku, ale i v Čechách. Průběžně sledujeme na 130 chemických a mikrobiologických parametrů, jejichž výsledky jsou natolik dobré, že se naše pramenitá voda nemusí v závodě nikterak upravovat.

S ohledem na možné negativní dopady nešetrné zemědělské nebo lesnické činnosti, bedlivě sledujeme i přítomnost pesticidů v naší vodě. Přestože využívání chemických přípravků v zemědělství bylo v Rajecké dolině oficiálně ukončeno před mnoha lety, půda i voda mají paměť a rezidua se v nich mohou v nízkých koncentracích objevovat i další dekády. Když jsme v roce 2017 zjistili, že se i v naší vodě z jedinečné krajiny nalezlo stopové množství reziduí pesticidů, které je sice zdravotně nezávadné a na hranici meze detekovatelnosti stanovené legislativou, rozhodli jsme se navázat aktivní spolupráci s místními a podniknout ozdravné kroky v Rajecké dolině.

V Rajecké dolině pěstujeme bylinky
Setkali jsme se se starosty, zemědělci, lesníky i drobnými pěstiteli a začali s nimi uzavírat dohody, kterými jsme se společně zavázali k šetrnému zemědělství a ohleduplnému přístupu ke krajině. V Rajecké dolině jsme se pustili také do pěstování a ručního sběru vlastních bylin, které používáme při výrobě našich nápojů. U vrtů vody jsme začali chovat včely, které jsou známým přírodním indikátorem zdravého prostředí. A v roce 2019 jsme pak společně se starosty a urbáry začali usilovat o BIO certifikaci celé oblasti – s cílem zachovat jedinečný ekosystém a jeho biodiverzitu i pro další generace.

Těší nás, že naše snahy přinášejí ovoce. Letos v červnu ocenila aktivity v Rajecké dolině společnost Naturalis SK, když ocertifikovala katastr několika obcí v okolí našich vrtů jako BIO lokality pro volný sběr bylin.

Péče o krajinu a vodní zdroje míří do dalších regionů
Podobně holistickým způsobem se chceme v nejbližší době věnovat i dalším lokalitám, ve kterých máme významné zdroje vody. Jde o oblasti kolem Ondrášova, kde stáčíme minerální vodu Ondrášovku, a Stráže nad Ohří, odkud pochází naše Karlovarská Korunní. Obě tyto tradiční české minerálky patří do naší rodiny od letošního jara a my jsme připraveni rozvinout jejich potenciál stejně jako v případě jiných našich tradičních značek. Buďte u toho s námi!