EKOfola

Pramenitou vodu Rajec dostanete ve vlacích RegioJet v lahvích ze 100% rPET

28.06. 2023

Cestování vlakem je považováno za ekologicky nejpřijatelnější alternativu dopravy. RegioJet jako největší soukromý železniční dopravce ve střední Evropě je důležitou hybnou silou v převádění obrovského objemu dopravy na železnici. S pevným závazkem k ochraně životního prostředí aktivně hledá způsoby, jak minimalizovat negativní dopady dopravy. Jedním z dalších kroků je nahrazení klasických PET lahví u balené vody za recyklovaný PET (rPET). Zákazníci RegioJetu, kteří dostávají pramenitou vodu Rajec zdarma ke každé vlakové jízdence, si budou moci od 1. července tuto vodu vychutnat z lahví vyrobených ze 100% rPET.

Pramenitou vodu Rajec dostanete ve vlacích RegioJet v lahvích ze 100% rPET

Spolupráce s Kofolou jako další důležitý krok směrem k udržitelnější budoucnosti

Kofola vybrala RegioJet jako jednoho z prvních dopravců, kterým dodává vodu v ekologicky šetrných lahvích, a společně tak přinášejí ekologicky přijatelnější variantu pramenité vody Rajec. „Voda zdarma je benefitem, na který jsou naši cestující zvyklí, a jsme rádi, že ho můžeme poskytovat v balení, které je ideální nejen z pohledu cestovatelského komfortu, ale i z pohledu ekologie. Věříme, že naše snaha o minimalizaci negativních dopadů dopravy na životní prostředí může sloužit jako příklad pro další společnosti a přilákat více lidí do vlaků,” říká Jakub Svoboda, výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet. 

Spolupráce mezi RegioJetem a Kofolou je dokladem toho, že společnosti mohou být aktivními aktéry při ochraně životního prostředí a při hledání udržitelných řešení. Ekologicky šetrné balení vody Rajec v lahvích ze 100% rPET představuje konkrétní krok směrem k cirkulární budoucnosti.

„Díky recyklovanému PETu šetříme přes 80 % původního materiálu. rPET vzniká tak, že se využité a vytříděné PET lahve znovu rozdrtí na jemné vločky. Ty se opakovaně čistí, vysouší a regranulují. Výsledkem je preforma na výrobu nového obalu. Zjednodušeně řečeno, z lahve tedy zase vznikne lahev," vysvětluje David Sommer, manažer udržitelnosti v Kofole a dodává: „Ale jen ten nejkvalitnější recyklát může být použitý pro výrobu potravinářských obalů. K tomu, abychom si tuto smyčku v nakládání s obaly co nejdříve uzavřeli v rámci České republiky a materiál se tak nemusel dovážet, pomůže v budoucnu zavedení zálohového systému."

Závazek RegioJetu k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji

RegioJet se zaměřuje na implementaci opatření a investic, které přispívají k ochraně životního prostředí a snižování emisí. Jedním z takových opatření je investice do nákupu nové, ekologicky šetrné vlakové techniky. Tyto investice jsou v souladu s ESG strategií, která si klade za cíl pořizovat energeticky úsporná aktivita s reálným dopadem na snižování emisí. 

„RegioJet zahrnuje do své dopravní flotily moderní a úsporné lokomotivy TRAXX MS3, které dokáží snížit spotřebu energie až o 7 %. Společnost přikoupila v letošním roce dalších 13 těchto lokomotiv a rozšířila tak svůj lokomotivní park na 35 vícesystémových lokomotiv. Z nich 31 patří mezi poslední generaci TRAXX MS3, jejichž výhodou je zmíněná menší energetická náročnost,” říká Petr Kohoutek, finanční ředitel RegioJet.

Dalším krokem k ochraně životního prostředí je třídění odpadu ve vlacích. RegioJet již před několika lety instaloval kontejnery pro třídění odpadu ve svých vlacích. Stevardi třídí odpad buď přímo ve vlaku, nebo ho sbírají k třídění na konečných stanicích. Tímto způsobem podporuje společnost recyklaci a znovupoužití materiálů.