Byznys

Skupině Kofola ve druhém čtvrtletí roku výrazně rostly tržby i náklady. Management proto zpřesnil roční cíl provozního zisku EBITDA.

01.09. 2022

Pozitivní trend vývoje tržeb Skupiny Kofola z prvního čtvrtletí roku pokračoval také ve čtvrtletí druhém. Tržby v tomto období meziročně vzrostly nad očekávání o 23 % a za prvních šest měsíců již dosáhly výše 3,717 miliardy korun. Je to o 763 milionů korun více než za prvních šest měsíců loňského roku a historický rekord. Dařilo se růst všem částem Skupiny: Kofole v Česku a na Slovensku, firmám v segmentu Voňavé&Čerstvé i regionu Adriatic. Vysoký nárůst tržeb byl však doprovázen výrazně rostoucími náklady v čele s energiemi, materiálovými vstupy a mzdovými náklady. Provozní zisk Skupiny tak ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 19 %. S ohledem na tento vývoj management Skupiny zpřesnil odhad ročního cíle EBITDA na 1,080 – 1,150 miliardy korun. Valné hromadě také navrhne mírné snížení dividendy na 11,30 Kč na akcii.

Skupině Kofola ve druhém čtvrtletí roku výrazně rostly tržby i náklady. Management proto zpřesnil roční cíl provozního zisku EBITDA.

„Z pohledu prodejů a tržeb posílilo druhé čtvrtletí pozitivní trend ze začátku roku, kdy se nám prodejně dařilo. A to nejen meziročně, ale také historicky. Červnové československé tržby   jsou nejvyšší v historii. Stejně jako tržby celé Skupiny. Velmi dobré čtvrtletí má za sebou LEROS, UGO a adriatický region. V těchto segmentech se nám navíc podařilo výrazně růst      i v provozním zisku EBITDA. V Česku a na Slovensku nicméně čelíme extrémnímu růstu nákladů.  To se projevilo na celkovém výsledku. Abychom minimalizovali dopad růstu vstupů na roční finanční cíl, upravili jsme naše plány a aktivity do konce roku,“ komentuje výsledky čtvrtletí Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

Otevřený trh a aktivní spotřebitelé

Zatímco v loňském roce byl trh až do května ovlivněn pandemickými omezeními, letos je situace úplně jiná. „Ve společnosti se plně projevila otevřenost trhu. Od počátku roku byla znát zvýšená aktivita lidí na všech trzích. Lidé chtějí trávit čas aktivním pohybem venku, cestováním, chodí na koncerty a jiné akce, užívají si dovolené. To vše se projevilo na zvýšené poptávce ve všech segmentech. Výrazné meziroční nárůsty pak zaznamenaly především segmenty On the go (na cestách) a gastronomie, které jsou tímto trendem samozřejmě pozitivně ovlivněny,“ popisuje vývoj na trhu Martin Pisklák, finanční ředitel Skupiny Kofola.

Kofola ČeskoSlovensko byla na tento vývoj dobře připravena. Krom standardního portfolia v čele s čepovanou Kofolou vstoupila do hlavní sezóny s řadou novinek uvedených na trh již v prvním čtvrtletí. Koncem dubna pak svou nabídku rozšířila o klíčovou inovaci v oblasti udržitelnosti a cirkularity obalů – projekt Cirkulka, který spotřebitelům nabízí Kofolu, Rajec a Vineu ve vratných skleněných litrových lahvích.  „Z odborných analýz, které jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že vratné obaly jsou jedním z nejlepších řešení ve vztahu k přírodě. Jsem rád, že ani pandemie, ani složitá ekonomická situace nám nezabránily uskutečnit naše sny, a že jsme dovedli projekt Cirkulka do zdárného konce, tedy vlastně začátku,“ říká Jannis Samaras. S novým designem, ale především pak nově vyladěnými recepturami, na trh zamířil cider F.H. Prager. V portfoliu má tři typy alkoholických ciderů a také úplně první český cider v nealko verzi, který již sbírá úspěchy na mezinárodní ciderové scéně.

Zvýšený pohyb a aktivita lidí včetně návštěv gastronomických zařízení se velmi pozitivně projevily také na růstu tržeb společností LEROS i UGO. Obě tak přispěly k více než padesátiprocentnímu meziročnímu růstu tržeb segmentu Voňavé&Čerstvé. Jeho EBITDA ve druhém čtvrtletí pak meziročně vzrostla dokonce o 73 %.

Oživení v podobě aktivního životního stylu lidí, ale také zvýšených návštěv turistů v nové turistické sezóně, zaznamenal adriatický region. Jak v Chorvatsku, tak ve Slovinsku vzrostly meziročně tržby za druhé čtvrtletí o více než 25 %. Rostl také export. EBITDA v regionu vzrostla o 21 %.

Zdražení, úspory a finanční disciplína

„Od počátku roku rostou tržby celé Skupiny Kofola nad naše očekávání. Čelíme však enormnímu tlaku na nákladové straně. Na tento trend jsme museli reagovat zdražením našich výrobků i úsporami. Pokračujeme v režimu finanční disciplíny. S našimi bankami jsme uzavřeli dodatek k úvěrové smlouvě, kterým došlo u 60 % našich úvěrů ke změně měny z české koruny na EURO, což by mělo vést ke značné úspoře úrokových nákladů. Zároveň došlo ke snížení pravidelných kvartálních splátek jistiny. Dosažení ročního finančního cíle vidíme stále optimisticky. Vzhledem k vývoji situace jsme však náš odhad ročního cíle EBITDA zpřesnili na 1,080 – 1,150 miliardy korun,“ komentuje Martin Pisklák, finanční ředitel Skupiny Kofola.

Mírné snížení dividendy

„Přestože jsou naše tržby rekordní, musíme zodpovědně reagovat na vývoj nákladů a očekávané zpomalení trhu. Chceme Skupinu Kofola na nadcházející období co nejlépe připravit. Revidujeme proto naše investiční plány a hledáme další možné úspory ke zvýšení naší efektivity. Rozhodli jsme se také navrhnout valné hromadě ke schválení mírně nižší dividendu než v předcházejících letech – a to 11,30 Kč na akcii. Věřím, že s těmito opatřeními nastávající období zvládneme a splníme naše cíle,“ dodává Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.